..."gudstjenester er kjedelige, og det er bare for gamle folk"...

 Hei, 

prøver meg på en diskusjon som bør engasjere oss alle..

Som trosopplærer i samarbeid med en prest, i nok et nytt år med konfirmantundervisning, har vi igjen lagt opp til temaet "Hva er en gudstjeneste?," som en av mange temaer.

 

Dessverre er det mange ganger rådende en slik holdning til hva er gudstjeneste (se tittel).

Dette er ikke noe enestående for de unges holdninger og oppfatninger.

Kirken står overfor utfordringer her, som leder av en kristen barneklubb, og som medhjeper i konfirmantundervisningen er dette en utfordring.

De er vår fremtidige menighet, de er neste generasjons formidlere av kristen tro og De hellige evangelium.

 

Går du til kirke i en liten kirke i bygdenorge ved en gudstjeneste ved en ordinær Høymesse, vil du nok ganske sikkert oppdage og kjenne igjen de unges oppfatning.

Sånn umiddelbart.

Gjennomsnittalderen er høy, og konseptet og formidlingen av Orden, kan tilsynelatende virke "kjedelig."

Selvsagt er IKKE dette min oppfatning, men dessverre vil nok mange mene og føle på dette.

Og det hører også med at både middelaldrende kan kjenne denne følelsen.

 

Jeg velger og tro at de som oppfatter og mener dette, kanskje har en uvitenhet om hva som faktisk skjer og hva som blir sagt.

Og at det kommer av for raske slutninger, om hva de mener og tror ligger i hva en gudstjeneste er.

 

Selvsagt er heller ikke alle gudstjenester preget av samme innhold, de er ikke like i utforming, tross de faste liturgiske ledd og ritualer.

 

Jeg tror bestemt at mitt "utsagn" har blitt til en myte, selv om det ofte kan oppleves som enighet om at "det er bare gamle som går i kirken, og det er kjedelig."

Vi som er kirkegjengere ser nok dette, opplever nok dette, som blir sett utenfra.

 

Det er også derfor vi som trosopplærere og forkynnere avmystifisere disse holdningene.

Vi må treffe barn og unge, som gjør at de vil søke til kirke av nysgjerrighet og åpenhet.

Møte kirken med interesse og undring!

 

Mange steder over det ganske land, også i andre konfesjoner vil nok kanskje ikke mitt utsagn stemme.

Jeg har vært veldig mange steder, både som student i ekskursjons-øyemed, og av egen interesse.

Mye og mangt skjer av aktivitet og engasjement i menighetene.

Alt fra barnekorstemmer til dramatisering av bibeltekster, omgjort til dagens språklyd og væren, også veldig engasjerte meninghetsaktiviteter også utenom gudstjenestene.

Snakket med mange prester, kateketer og andre frivillige om hvordan de tenker alternative løsninger og oppgaver, for å få barn, unge (og voksne) et ønske om å føle seg hjemme i kirken, og at kirken når dem der de er, uten at det skal virke "kjedelig," og at de kan få flere som vil komme til kirke.

 

Hvorfor legger jeg frem dette?

Jeg "hører" allerede konfirmantene sitt utsagn, nå før vi går i gang med semesterets start (selvsagt ikke alle), utsagnet blir ofte sagt, om ikke bestandig direkte.

Hva gjør vi som trosopplærere og forkynnere, for å avmystifisere holdniger til våre håpefulle unge, slik at de kan gå inn i kirkerommet med nysgjerrighet, åpenhet og interesse. Slik at de kan se at gudstjenesten er både livgivende og interessante, og at det er plass til alle, uansett alder?

 

Jeg har mange tanker og svar, 

men sender herved utfordringen til dere andre her i dette diskusjonsrommet!

Visninger: 158

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

Hei Kristin. Takk for innspill. DnK er ikke den eneste institusjonen idag som er redd for å fremstå som grå og kjedelig. Det er en generell frykt i tiden. Det skyldes at vi lever i en narsissistisk, ungdomsdyrkende mediekultur hvor underholdning, spenning og utvendighet rangeres høyere enn fordypning, refleksjon og inderlighet. Dagens gudstjeneste har sine pedagogiske og estetiske røtter i en forgangen tid som ikke var preget av selvopptatt narsissisme, men tvertimot av gudsfrykt og bevissthet om egen tilkortkommenhet, som ikke dyrket ungdommens hastighet og umodenhet, men alderdommens vise spaklynne. Når da den gamle verden møter den nye - og når den nye har snudd den gamles verdier på hodet - er det klart vi får en kulturkollisjon.

Det sentrale spørsmål synes å være: Skal tradisjonen tilpasse seg samtiden (dvs. skal DnK forandre seg for slik å kunne bevare seg selv, pragmatisk holdning), eller skal DnK arbeide for at samtiden i størst mulig grad tilpasser seg den eksisterende tradisjonen (dvs. arbeide for å endre samfunnets syn på kirken og det kristne budskap, tradisjonalistisk holdning, kulturkritikk)? Problemet med første alternativ er at man risikerer å kaste alle prinsipper på båten og bli selvutslettende i forsøket på å gjøre seg lekker for alle dem som klager over kjedsomhet og gudstjenestenes lave underholdningsverdi. Fallgruben i andre tilfelle er å bli fordømmende og uten forståelse for tanker og idéstrømninger i samtiden.

DnK har vel valgt et både-og her: Man har bedrevet justeringer og tilpasninger i stor skala, bl.a. gjennom gudstjenestereformer, og man har, dog i langt mindre omfang, gått ut og kritisert praksiser i samfunnet som antas uforenlige med kristen tro og lære. Hovedinntrykket er at DnK har vist meget stor endringsvillighet i mange tiår, men problemet er altså at dette ikke har vært tilstrekkelig hverken for å unngå de unges anklager om kjedsomhet eller for å tiltrekke seg ungdom generelt. Spørsmålet er da om det er mer endring og tilpasning som skal til, eller om man skal forsøke noe annet.

Men: Har egentlig DnK andre valg enn 1) å legge seg tettest mulig opp til samtidens estetiske og verdimessige preferanser i håp om å "gjøre seg attraktiv i markedet" eller 2) å legge seg ut med en moralsk forkvaklet samtid med fare for å bli stemplet som reaksjonær?

Flott at du tar opp dette! Det slår meg, dessverre, at mye her også gjelder skolen. Parallellen blir ennå tydeligere når jeg leser Øyvinds svar. Hvordan unngå fallgrubene og ivareta hhv kirkens, skolens, samfunnets behov for fasthet i ståsted, verdisyn, langsiktighet og samtidig lykkes i å få framvekst av visdom hos nye generasjoner?
Hei Birgitte, mener du det er en motsetning mellom fasthet og visdom? Hvordan tenker du dette?

RSS

© 2017   Created by Øyvind Olsholt.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår